18.07.2019 №659 «Планлаштырылган төзелештә индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга һәм җир кишәрлегендә урнашу мөмкинлегенә туры килү-килмәве турында хәбәрнамә җибәрү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең, җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын урнаштыруга рөхсәт ителүнең һәм (яисә) җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын урнаштыруның рөхсәт ителмәвенең билгеләнгән параметрларына туры килүе турында административ регламентын раслау турында" Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 27.12.2018 ел, № 1516 карарына үзгәрешләр кертү турында
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования