Югары Ослан муниципаль районы Октябрь авыл җирлеге башкарма комитеты сәркатибе вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турында белдерү

15 октябрь 2020 ел., пәнҗешәмбе

Югары Ослан муниципаль районы Советы Октябрь авыл җирлеге башкарма комитеты сәркатибе вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрә.

Югары Ослан муниципаль районы Октябрь авыл җирлеге Башкарма комитетында муниципаль хезмәт вакантлы вазыйфасын биләп торуга конкурста катнашу өчен дәгъва белдерүчеләргә карата куелган квалификация таләпләре: югары белем, муниципаль хезмәт стажы яки белгечлек буенча кимендә ике ел яки дүрт ел эш стажы.

Югары Ослан муниципаль районы Октябрь авыл җирлеге Башкарма комитетында муниципаль хезмәт үтү шартлары гамәлдәге законнар белән билгеләнә:

1) «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон»;
2) муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы;

3)Югары Ослан муниципаль районы Советының 2020 елның 23 мартындагы 56-638 номерлы карары белән расланган Югары Ослан муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә.

Конкурсны үткәрү тәртибе Югары Ослан муниципаль районы Советының 2020 елның 23 мартындагы 56-638 номерлы карары белән расланган Югары Ослан муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә белән билгеләнә.

Документлар 15.10.2020 елдан 03.11.2020 елга кадәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Югары Ослан авылы, Чехов ур., 18, Югары Ослан муниципаль районы Советының оештыру бүлеге эш көннәрендә.

Өстәмә мәгълүмат алу өчен 2-22-25, 2-16-68 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин.
 

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International