Югары Ослан муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, реализацияләү (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү турында хәбәр итү тәртибе турында
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International