«Торак (торак булмаган) биналарны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) турында хәбәрнамәне бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең Административ регламентын раслау турында» Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 26.06.2018 ел, № 632 карарына үзгәрешләр кертү турында №692 от 25.07.2019
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International