«Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль хезмәткәренең вафат булган очракта, матди ярдәмне гаиләсенә түләү турында Нигезләмәне раслау хакында» Югары Ослан муниципаль районы Советының 12.03.2019 ел, № 43-478 карарына үзгәрешләр кертү турында №48-543 от 19.08.2019
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International